ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Κ.Καμπόλη 6 – Μαγούλα Τ.Κ. 19018 – Τηλ.210 9572350 – Φαξ.210 5557343

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015

Ισολογισμός 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016

Ισολογισμός 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Ισολογισμός 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021