ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Κ.Καμπόλη 6 – Μαγούλα Τ.Κ. 19018 – Τηλ.210 9572350 – Φαξ.210 5557343

Πελάτες

NIGICO A.E.B.E.
ROLCO BIANIΛ A.E.
U.A.B. ‘LONGLITA’
DENTOPLAN Α.Ε.
EASYCARE Ε.Π.Ε. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ Δ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
IASIS TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
B&N BANK
ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
MANSKAPE TRADE LIMITED
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
NEWTON A.E.
P&S LOGISTICS & PACKING A.E.
ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ