ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Κ.Καμπόλη 6 – Μαγούλα Τ.Κ. 19018 – Τηλ.210 9572350 – Φαξ.210 5557343

Γενικοί όροι μεταφοράς – Αποθήκευση
GENERAL TERMS FOR STORAGE

Γενικοί όροι μεταφοράς

GENERAL TERMS FOR TRANSPORTATION

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ CMR
TERMS  OF USE CMR