ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Κ.Καμπόλη 6 – Μαγούλα Τ.Κ. 19018 – Τηλ.210 9572350 – Φαξ.210 5557343

Αποθήκευση και Φύλαξη

Αποθήκευση και Φύλαξη

Κόστος 7€/κυβικό μέτρο