ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Κ.Καμπόλη 6 – Μαγούλα Τ.Κ. 19018 – Τηλ.210 9572350 – Φαξ.210 5557343

Αίτημα/Παραγγελία Μεταφοράς

  Αίτημα/Εντολή

  Παρακαλώ επιλέξτε αν πρόκειται για Εντολή Μεταφοράς ή για Αίτημα Μεταφοράς. Εάν επιλέξετε "Αίτημα Μεταφοράς", θα εξετάσουμε το αίτημα και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος.

  Παρακαλώ επιλέξτε:


  Στοιχέια Εντολέα

  Εντολέας - Όνομα

  Επώνυμο

  Διεύθυνση

  Α.Φ.Μ

  Δ.Ο.Υ

  Τηλέφωνο

  Email


  Στοιχεία Αποστολέα

  Για περισσότερους από έναν Αποστολέα, συμπληρώστε το πεδίο παρακάτω

  Αποστολέα - Όνομα

  Επώνυμο

  Διεύθυνση

  Α.Φ.Μ

  Δ.Ο.Υ

  Τηλέφωνο

  Για περισσότερους από έναν Αποστολέα


  Στοιχεία Παραλήπτη

  Για περισσότερους από έναν Παραλήπτη, συμπληρώστε το πεδίο παρακάτω

  Παραλήπτης - Όνομα

  Επώνυμο

  Διεύθυνση

  Α.Φ.Μ

  Δ.Ο.Υ

  Τηλέφωνο

  Για περισσότερους από έναν Παραλήπτη


  Στοιχεία Εμπορευμάτων

  Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία μόνο αν το ύψος, μήκος ή το πλάτος του αντικειμένου είναι πάνω από δύο μέτρα!

  Είδος φορτίου

  Βάρος

  Όγκος

  Μήκος

  Πλάτος

  Ύψος

  Κυβικό

  Ποσότητα

  Συσκευασία


  Τόπος Φόρτωσης

  Ημερομηνία

  Τόπος Φόρτωσης - Οδός/Αριθμός

  Δήμος

  Νομός


  Τόπος Προορισμού

  Ημερομηνία

  Τόπος Προορισμού - Οδός/Αριθμός

  Δήμος

  Νομός


  Παρατηρήσεις